Hardwarové komponenty OPTIENER 508 a 508E pro regulaci čtvrthodinového maxima. Stanice OPTIENER, DOMINO CPU_OPTI, MIKROENER 503.   Stanice pro 
Hardwarové komponenty OPTIENER 508 a 508E pro regulaci čtvrthodinového maxima. Stanice OPTIENER, DOMINO CPU_OPTI, MIKROENER 503.   Stanice pro 

+420 602 363 283

Monitoring a snižování nákladů na energie.

Systémy optiENER pro sledování odběrů energií a regulaci rezervované kapacity.

Monitoring výroby DOMINO.

Vizualizace/dispečink Protagon a ProtagonWEB.

Náklady na energie tvoří významnou část celkových výrobních či provozních nákaldů průmyslových podniků i nevýrobní sféry. Znalost jejich výše a struktury je nezbytnou podmínkou pro jejich snižování. Analýza struktury odběru energií (náklady na jednotku výroby, na výrobní středisko) umožní technicko-ekonomické řízení s cílem dosažení jejich výrazného snížení.